Opći/specijalistički pregledi

Uz nacional životinje i već dobijenu anamnezu (podaci o životinji koje daje vlasnik) prva važna stvar kod pregleda životinje jeste detaljno izvršiti opći klinički pregled nakon kojega, ukoliko je to potrebno, pristupa se specijalističkim pretragama.

 

Prvi korak općeg kliničkog pregleda jeste mjerenje parametara trijasa u koji spada tjelesna temperatura, puls, disanje, pregled vidljivih sluznica, pregled limfnih čvorova, turgor kože (parametar za mjerenje stanja dehidracije životinje).

 

Ukoliko parametri trijasa pokažu odstupanje od fizioloških vrijednosti i ukoliko je potrebno tj.ako se ukaže potreba za daljim pregledom, slijedeći korak jeste pregled organskih sistema a koji obuhvata pregled kože, pregled oba oka i oba uha, pregled usne šupljine i ždrijela, abdomena i genitalnih organa.

 

Od specijalističkih pretraga vrši se laboratorijska analiza krvi i urina, ultrazvučna dijagnostika, Rentgenografija i sl.

 

Sve gore navedene pretrage izvode se metodama adspekcije, palpacije, perkusije, auskaltacije i uz pomoć instrumenata i raznih uređaja sve ovisno o organskom sistemu i vrsti životinje.

 

Po završetku pregleda životinje uspostavlja se dijagnoza na osnovu koje se propisuje terapija koja se, ovisno stepenu bolesti životinje, može izvoditi na klinici tj.stacionaru ili svu potrebnu terapiju sprovodi vlasnik kod kuće a uz dogovor s veterinarom vrše se kontrolni pregledi koji imaju za cilj praćenje uspješnosti terapije i oporavak životinje.