Internistički pregledi

Kada je u pitanju internistički pregled pasa i mačaka tu spada pregled svih unutrašnjih organa (želuca i crijeva, mokraćnog mjehura i bubrega, srca, pluća, jetre i žučnog mjehura, kao i genitalnih organa). Za što kvalitetniji pregled i dijagnostiku u našoj klinici koristimo najkvalitetnije uređaje kao što su digitalni RTG aparat najnaovije verzije, Ultrazvučni aparati, Biohemijski i hemtaloški aparat, Urinoaparat kao i aparat za hormon testove. Kada je riječ o pregledu kože i dlačnog pokrivača uz standarnu mikroskopiju i citološke nalaze koje radimo na klinici sve ostale zahtjevnije dijagnostičke pretrage obavljamo u saradnji sa veterinarsim laboratorijima i institutima u našoj zemlji ali i u regionu.