Hirurške intervencije

Sve hirurške zahvate mekih tkiva obavlja naš stručni tim hirurga i anesteziologa, koji uz stroge principe asepse i antisepse izvode isključivo u prostorijama naše klinike u našim hirurškim salama .

Najčešći zahvati koji se obavljaju na našoj klinici su: sterilizacije i kastracije pasa, mačaka i kunića, saniranje površinskih rana, opekotina i smrzotina, amputacije prsta, repa, ekstremiteta, uha i sl., enukleacija oka i svi ostali hirurški zahvati na abdominalnim organima.