Dermatološki pregledi/intervencije

Životinje sa problemima sa kožom zahtijevaju poseban tretman. Koža je najveći organ tijela koji ima višestruku ulogu. Osim zaštitne ima termoregulacionu i ekskrecionu funkciju. Zbog svega navedenog vrlo je važno obaviti detaljan dermatološki pregled te ukoliko je to potrebno obaviti i uzimanje uzorka radi mikroskopskog pregleda.

 

Kada je riječ o dermatitisima vrlo je bitno naglasiti da je liječenje dugotrajno i dosta je duže u odnosu na ostala oboljenja obzirom da je za regeneraciju i oporavak kože potreban dosta duži vremenski period.

 

Terapije koje se najčešće propisuju sprovodi vlasnik a sastoje od lokalnog tretmana kože putem raznih kupki, sprejeva ili masti uz dodatak peroralnih medikamenata.